Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuality

Vážená pani  starostka, vážený pán starosta,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s tým, že rok 2016 je olympijským rokom a požiadať  Vás - predstaviteľov obcí, územných celkov o zastavenie postupnej  likvidácie športových  areálov v našom meste bez adekvátnej náhrady. Obraciame sa na Vás, pretože veríme, že je to vo Vašej kompetencii.

Bratislava a jej okolité obce za posledných desať – pätnásť rokov prišli o desiatky športovísk. V súčasnosti chátrajú alebo boli odstránené a neboli ničím adekvátne nahradené. Zatiaľ máme zdokumentované podklady 43 futbalových ihrísk a štadiónov, 8 hádzanárskych ihrísk, 2 ihriská na pozemný hokej, 1 športovú halu, 1 telocvičňu, 2 plavárne, 1 cyklistický štadión, tartanovú dráhu na Interi, areál v Mierovej kolónii a množstvo štadiónov pri školách, o  ktoré prišli športové kluby v Bratislave. Nečudujeme sa preto, že niektoré z tradičných športov v našom meste vymierajú a živoria.Nehovoriac o tom, že náklady na prenájom jestvujúcich športovísk za posledných pár rokov vzrástli vo väčšine cez 100 percent, čím sa šport pre veľkú časť detí v meste stáva nedostupným. Z hore uvedených dôvodov Vás žiadame o urýchlené prijatie opatrení na obnovu školských športových areálov a vytvorenie športových zón v každej mestskej časti a priľahlých obciach, kde by sa vybudovali športoviská, ktoré by nahradili tie dnes už nejestvujúce. Je vo Vašej kompetencii donútiť súkromné firmy, vlastniace zanedbané ihriská, obnoviť ich, prípadne ich odkúpiť a vybudovať na nich jednoduché obecné štadióny. Tie ponúknuť do prenájmu jestvujúcim športovým klubom pôsobiacich v mestských častiach a obciach za cenu ich údržby a prevádzkovania, čo je v mnohých slovenských mestách a vo svete bežné.

Vyzývame Vás, vedúcich zastupiteľstiev, aby ste prijali vo Vašej pôsobnosti záväzné nariadenie, v ktorom budú všetci vlastníci a stavebníci v prípade rušenia športového objektu zaviazaní , rok predtým postaviť adekvátnu náhradu na inom mieste.

Mária Mračnová

predsedníčka OK Bratislava

Poznámka:

Už v prvej jednotnej sústave výchovy a vzdelávania v dejinách našej kultúry „Rátio educationis 1777 a 1806“  v § 226 O určení ihriska pre študujúcu mládež sa uvádza: „...Práve preto by malo byť zo strany miest a mestečiek určené na pozemku každej školy miesto, ktoré by bolo primerané počtu tried a žiakov a prispôsobené na hry. ... Ak by sa to však nedalo takto vyriešiť, nech sa určí vhodné rozľahlé miesto čo najbližšie k mestu. ... Pre mestá a mestečká nebude ťažké určiť miesto, keďže obyčajne cena pozemkov je tým nižšia, čím je pozemok vzdialenejší od mesta. ...“

 

Celoročnú podporu Olympijského klubu Bratislava sme získali ako projekt  Vyššieho územného celku, čo je pre nás významná pomoc, ktorú sme smerovali na organizovanie našich aktivít. Veľké poďakovanie za to patrí VÚC.

 

 

Najstarší regionálny olympijský klub na Slovensku – bratislavský – oslávil 25 rokov svojho založenia

Spoločná fotografia členov OK Bratislava, ktorí sa zúčastnili na oslavách 25. výročia založenia klubu. FOTO JÁN SÚKUPSpoločná fotografia členov OK Bratislava, ktorí sa zúčastnili na oslavách 25. výročia založenia klubu. FOTO JÁN SÚKUP


BRATISLAVA 18. marca (sou) – Olympijský klub (OK) Bratislava, ktorý vznikol 8. marca 1991 ako celkom prvý regionálny olympijský klub na Slovensku (v súčasnosti máme takýchto klubov už 21), oslávil v piatok 18. marca štvrťstoročie od svojho založenia. Na malej oslave tohto jubilea v bratislavskom hoteli Gate One sa zúčastnilo viacero členov OK Bratislava – vrátane z deviatich olympionikov. Prítomní však boli aj ďalší významní ľudia z oblasti športu, pretože táto slávnosť plynule nadviazala na predchádzajúce vyhlasovanie cien Klubu fair play Slovenského olympijského výboru (SOV) za rok 2015.

Diplom pre OK Bratislava k jubileu prevzala jeho predsedníčka Mária Mračnová, ktorá dostala aj pamätnú plaketu. Vľavo predseda ZOK SR Ivan Čierny, vpravo prezident SOV František Chmelár. FOTO JÁN SÚKUPDiplom pre OK Bratislava k jubileu prevzala jeho predsedníčka Mária Mračnová, ktorá dostala aj pamätnú plaketu. Vľavo predseda ZOK SR Ivan Čierny, vpravo prezident SOV František Chmelár. FOTO JÁN SÚKUP
Moderátor Igor Machajdík pripomenul, že na čele OK Bratislava pri jeho založení stál olympionik v rýchlostnej kanoistike, už nebohý Ľubomír Kadnár. Po ňom vedenie klubu prevzal hokejový tréner Vladimír Šťastný a po ňom zase Soňa Minarovičová. Postupne sa však činnosť klubu ocitla v hlbokom útlme, ktorý trval viac rokov. Jeho nová éra sa začala až v roku 2012, keď vedenie OK Bratislava prevzala olympionička v atletike a bývalá podpredsedníčka SOV Mária Mračnová. Klub, ktorý mal voľakedy až okolo 130 členov, má dnes zhruba 40-člennú základňu.

Predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová pozdravila na oslave zástupcov regionálnych olympijských klubov z Prievidze, Vysokých Tatier, Trnavy aj Šiah, ktorí prišli „kolegom“ z hlavného mesta zablahoželať k jubileu. Pripomenula niektoré míľniky z činnosti klubu a spomienky prítomných oživila premietnutím množstva fotografií z akcií OK Bratislava.

Plaketu si prevzal aj podpredseda OK Bratislava Dušan Noga. FOTO JÁN SÚKUPPlaketu si prevzal aj podpredseda OK Bratislava Dušan Noga. FOTO JÁN SÚKUP
„Činnosť klubu mala niekoľkoročnú prestávku, ale po dlhej odmlke sme sa podujali obnoviť ju. Naša najvydarenejšia aktivita je projekt Vykročte za zdravím, na ktorého realizácii sa podieľa aj komisia SOV pre ženy a šport. K tomuto projektu sa pridali aj v ďalších olympijských kluboch,“ povedala Mária Mračnová, ktorá sa za pomoc osobitne poďakovala podpredsedovi klubu Dušanovi Nogovi. Vďaka patrí aj vedeniu Športovej haly Mladosť, v ktorej našiel klub svoje stále sídlo (v dávnej minulosti ho mal na Fakulte telesnej výchovy a športu UK).

Mária Mračnová aj Dušan Noga si následne z rúk prezidenta SOV Františka Chmelára a predsedu Združenia olympijských klubov (ZOK) SR Ivana Čierneho prevzali pamätné plakety; predsedníčka aj diplom SOV pre OK Bratislava k jeho 25. výročiu.

Predseda ZOK SR Ivan Čierny pri gratulácii povedal, že s OK Bratislava to dlhšie vyzeralo zle. Hrozilo, že vypadne z rodiny olympijských klubov. „Postavil sa však na nohy a za posledné 3 – 4 roky patrí medzi päť najlepších regionálnych klubov na Slovensku,“ konštatoval. S gratuláciou sa po ňom pridali aj zástupcovia jednotlivých olympijských klubov, ktorí prišli na oslavy.

 

Autor: Ľubomír Souček

 

Celoročnú podporu Olympijského klubu Bratislava sme získali ako projekt  Vyššieho územného celku, čo je pre nás významná pomoc, ktorú sme smerovali na organizovanie našich aktivít. Veľké poďakovanie za to patrí VÚC.

 

 

Na Magio pláži v Bratislave záver slovenskej olympijskej Štafety Rio 2016, aj oslavy celosvetového Olympijského dňa

Momentka z oceňovania detí, úspešných v Behu Olympijského dňa. Medaily, diplomy a vecné ceny deťom odovzdávali slávni športovci Martina Moravcová a Michal Martikán spoločne s prezidentom SOV Františkom Chmelárom. FOTO JÁN SÚKUP

BRATISLAVA 23. júna (SOV) – Na Magio pláži na Tyršovom nábreží v Bratislave vo štvrtok krátko pred poludním vyvrcholila slovenská olympijská Štafeta Rio 2016. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj dvaja veľyslanci – brazílska na Slovensku Susan Kleebanková a slovenský v Brazílii Milan Cigáň.
 
Vyvrcholeniu Štafety Rio 2016 za účasti viac než dvoch stoviek detí z petržalských základných škôl predchádzali
oslavy celosvetového Olympijského dňa. Ten sa už od roku 1948 oslavuje na počesť 23. júna 1894, keď bol na pôde parížskej univerzity Sorbonna založený Medzinárodný olympijský výbor a zároveň bolo prijaté rozhodnutie o obnovení antických olympijských hier.

Ústrednými postavami hlavní ambasádori Štafety Rio

Michal Martikán a Martina Moravcová 

2016 Michal Martikán a Martina Moravcová

Oheň pre slovenskú Štafetu Rio 2016, nad ktorou prevzal patronát prezident SR Andrej Kiska, zapálil 27. apríla pri Národnom pamätníku olympionikov na Národnom cintoríne v Martine náš legendárny vodný slalomár Michal Martikán – päťnásobný olympijský medailista a pred 20 rokmi v Atlante vôbec prvý olympijský víťaz vo výprave samostatnej Slovenskej republiky.

Michal Martikán bol jeden z dvoch hlavných ambasádorov slovenskej Štafety Rio 2016. Tým druhým bola nemenej slávna legendárna plavkyňa Martina Moravcová – účastníčka piatich olympijských hier a dvojnásobná strieborná olympijská medailistk

a zo Sydney v roku 2000. Martikán aj Moravcová sú okrem toho mnohonásobní majstri sveta i Európy a víťazi množstva pretekov Svetového pohára, i celkoví držitelia viacerých SP.
 
Obe naše športové hviezdy sa zúčastnili aj na štvrtkovom podujatí na Magio pláži.
Martina prišla aj s oboma deťmi. Martina Moravcová a Michal Martikán s horiacimi pochodňami boli hlavnými aktérmi ukončenia Štafety Rio 2016.

Okrem toho zároveň s prezidentom SOV Františkom Chmelárom, ktorý mal slávnostný príhovor, odovzdávali ocenenia najlepším detským účastníkom Behu Olympijského dňa v štyroch kategóriách. A na záver podujatia rozdávali deťom aj dospelým autogramy. "Som rád, že som mohol byť s toľkými deťmi, ktoré si prišli zašportovať. Všetky deti sú šikovné a radi športujú, len im treba nachystať podmienky. Nikto nevie, či z nich vyrastú olympionici, no pohyb je prvý krok," povedal pre TASR Michal Martikán.

Na vyvrcholení štafety zástupcovia 20 z 21 regionálnych olympijských klubov

Zástupcovia olympijských klubov aj s pochodňami, ktoré využívali pri akciách vo svojich regiónoch. FOTO JÁN SÚKUP

Na vyvrcholení slovenskej Štafety Rio 2016 sa zúčastnili zástupcovia 20 z celkového 21 olympijských klubov, ktoré pôsobia v regiónoch Slovenska – z Bratislavy, Banskej Bystrice, Lučenca, Gemera, Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Šiah, Nových Zámkov, Prešova, Vysokých Tatier, Prievidze, Trenčína, Žitného ostrova, Trnavy, Kysúc, Liptova, Oravy, Turca a Žiliny. Všetci priniesli horiacu pochodeň, ktorú používali pri všetkých aktivitách v rámci štafety vo svojom regióne a ktorá im aj zostane. Ospravedlnili sa len zástupcovia OK Nitra.
 
Delegácie klubov viedli väčšinou ich predsedovia, ale bolo v nich i viacero olympionikov aj ďalších popredných športovcov. Niektorí olympionici sú aj na čele regionálnych olympijských klubov - konkrétne v Bratislave bývalá atlétka
Mária Mračnová, v Košiciach zápasník Miroslav Luberda, v Prešove hokejista René Pucher, vo Vysokých Tatrách sánkarka Mária Jasenčáková a na Žitnom ostrove rýchlostný kanoista Csaba Orosz.

Z radov regionálnych ambasádorov Štafety Rio 2016 sa zase na jej bratislavskom vyvrcholení zúčastnili ďalší olympionici z olympijských klubov – atlét Pavol Blažek (OK Banská Bystrica), džudistický strieborný medailista z OH Jozef Krnáč (OK Bratislava), biatlonistka Marcela Pavkovčeková (OK Liptova) a bežkyňa na lyžiach Anna Pasiarová (OK Vysoké Tatry), ale aj paralympijskí víťazi – zjazdárka Henrieta Farkašová (OK Gemer) a stolný tenista Ladislav Gáspár (OK A. Szokolyiho Šahy), i člen strieborného tímu futbalistov ČSSR z MS 1962 Jozef Štibrányi (OK Trnava).

Medzi hosťami slávnosti bolo viacero ďalších známych olympionikov či špičkových športovcov, aj viacerí významní hostia.

V rámci Štafety Rio 2016 sa po celom Slovensku odohrávali rozmanité podujatia

Olympijské kluby v uplynulých týždňoch organizovali v rámci štafety rozmanité podujatia v rôznych regiónoch Slovenska. Výpočet týchto aktivít je naozaj bohatý. Zahŕňa Olympijské festivaly Slovenska, regionálne a miestne olympiády materských, základných i stredných škôl, plnenie Olympijského odznaku všestrannosti, vedomostné súťaže o olympizme, besedy a autogramiády s olympionikmi a ďalšími športovcami, vyhlasovanie ocenení fair play, cvičenia a aktivity v rámci projektu Vykročte za zdravím, environmentálne aktivity, výtvarné, fotografické a literárne súťaže i prezentácie, výstavy zberateľov olympijských a športových memorabílií, Olympijskú kvapku krvi, i zber pohľadníc s odkazmi detí pre olympionikov, ktorí nás budú reprezentovať v Riu de Janeiro.
 

Všetky podujatia v rámci Slovenskej olympijskej štafety Rio 2016 museli spĺňať nasledovné požiadavky: dodržanie olympijského protokolu (to znamená predpísané použitie olympijských symbolov - hymny, vlajky, aj ohňa), uskutočnenie zberu pohľadníc s odkazmi detí pre športovcov – olympionikov, výstavu výtvarných prác a výber piatich prác do celoslovenskej olympijskej mozaiky (odkaz Slovenska Riu), aj usporiadanie športových súťaží.

"Dostali sme sa k vyvrcholeniu dvoch mesiacov práce v mnohých obciach a školách. Držíme palce našim športovcom. Teraz sa už poberieme do Brazílie, niektorí fyzicky, iní myšlienkami," povedal na záver štafety prezident SOV František Chmelár.

Slovenské posolstvo olympijskému Riu de Janeiro má obrazovú podobu
Zo slovenskej Štafety Rio 2016 vzišlo posolstvo detí a mládeže z regiónov Slovenska olympijskému Riu de Janeiro. Toto posolstvo má konkrétnu obrazovú podobu – tvoria ho výtvarné práce. Deti zo všetkých 21 regiónov Slovenska kreslili v rámci Štafety Rio 2016 obrázky s odkazmi svojho regiónu olympijskému Riu. Z každého regiónu bol jeden obrázok vybraný do mozaiky, ktorú bola na podujatí vystavená na veľkom baneri.
 
Okrem toho deti z celého Slovenska aj písali
pohľadnice slovenským olympionikom, ktorí nás budú reprezentovať v Riu de Janeiro. Zástupcovia regionálnych olympijských klubov ich priniesli do Bratislavy. Svojim obľúbeným olympionikom mohli ešte napísať aj deti, ktoré sa zúčastnili na oslavách Olympijského dňa v Bratislave.

Niektoré pohľadnice odovzdala prezidentovi SOV Františkovi Chmelárovi na záver podujatia na Magio pláži najmladšia regionálna ambasádorka Štafety Rio 2016, 11-ročná Ivana Dudová z OK Turiec.
 

Všetky pohľadnice od detí z celého Slovenska dopraví SOV Ria de Janeiro a zabezpečí ich doručenie adresátom z radov našich olympionikov. S mnohými z nich sa ich fanúšikovia budú môcť osobne stretnúť 23. júla popoludní na Magio pláži, kam zavítajú na autogramiádu po slávnostnom sľube slovenskej olympijskej výpravy do rúk prezidenta SR Andreja Kisku. Počas Hier XXXI. olympiády, ktoré sa uskutočnia od 5. do 21. augusta, bude Magio pláž slúžiť aj ako oficiálna FAN ZÓNA OH v Riu de Janeiro, v ktorej si budú môcť návštevníci vychutnať olympijské súťaže na veľkoplošných obrazovkách a okrem toho aj aktívne stráviť čas počas horúcich prázdninových dní.

Medzi hosťami bol na Magio pláži aj člen výkonného výboru SOV a šéf slovenskej atletiky, trojnásobný olympionik
Peter Korčok, ktorý povedie slovenskú výpravu na OH v Riu de Janeiro. "Čaká na nás mesiac príprav, aby sme odišli s pocitom, že v Riu narazíme na čo najmenej starostí. Očakávania sú veľké, ako naše, tak aj verejnosti. Postupne stúpa nervozita, blíži sa záver viacročnej roboty. Existuje možnosť, že plavci alebo atléti ešte splnia limity, veľa ich však už nie je. Samozrejme, želali by sme si, aby naša výprava mala viac než 52 športovcov. Definitívny počet spoznáme 14. júla, o štyri dni neskôr pošleme kompletný menoslov organizačnému výboru do Ria," povedal pre TASR Peter Korčok.

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

NA ČELE OLYMPIJSKÉHO KLUBU BRATISLAVA NAĎALEJ MÁRIA MRAČNOVÁ

Predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová a podpredseda OK Dušan Noga pri prezentácii 25-ročného pôsobenia OK Bratislava. FOTO JÁN SÚKUPBRATISLAVA 30. novembra (OKBA) – Na zasadnutí Olympijského klubu (OK) v priestoroch ZŠ na Kalinčiakovej ulici bolo 24. novembra zvolené nové vedenie OK Bratislava. Na rokovanie klubu premiérovo zavítala aj aktuálna olympionička – trojnásobná účastníčka OH v rýchlostnej kanoistike Martina Kohlová. Rady členov klubu najnovšie rozšírila aj olympionička v basketbale Ľudmila Gajdošová-Králiková.

Za predsedníčku OK Bratislava bola znovu zvolená bývalá výborná atlétka, dvojnásobná olympionička, čestná predsedníčka Slovenského atletického zväzu i čestná členka Slovenského olympijského výboru Mária Mračnová. Podpredsedom aj naďalej bude riaditeľ ZŠ na Kalinčiakovej ulici Dušan Noga, vo výkonnom výbore budú v ďalšom období pôsobiť aj predsedníčka Klubu fair play SOV, hádzanárská olympionička a bývalá vicemajsterka sveta Janka Stašová, bývalá vicemajsterka sveta v stolnom tenise Alica Chládekováa pedagóg Vladimír Černušák ml. Tajomníčka OK Bratislava je pracovníčka SOV - Slovenského olympijského a športového múzea Xénia Sitarčíková.

Súčasná predsedníčka OK Bratislava Máýria Mračnová odovzdala bývalému predsedovi Vladimírovi Štastnému plaketu SOV. FOTO JÁN SÚKUP
Olympijský klub Bratislava vznikol 8. marca 1991, takže v tomto roku si pripomenul 25. výročie svojho ustanovenia. Predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová pri tejto príležitosti členom premietla prezentáciu činnosti klubu, ktorú sa po dlhšej pasivite podarilo v posledných rokoch výrazne oživiť. Bývalému predsedovi OK Bratislava Vladimírovi Šťastnému aj neskoršej zastupujúcej predsedníčke Soni Minarovičovej súčasná predsedníčka s poďakovaním za ich viacročnú prácu v prospech klubu odovzdala Pamätné plakety Slovenského olympijského výboru.

Významnou aktivitou OK Bratislava v roku 2016 bola hviezdicová štafeta z miest zrušených športovísk v Bratislave, ktorá upozornila na vážny problém zániku množstva športovísk v hlavnom meste bez akejkoľvek náhrady. Štafeta vyvrcholila na štadióne Mladá Garda. Účastníci – medzi nimi predsedovioa športových zväzov, členovia SOV a mnohé ďalšie významné športové osobnosti - odtiaľ adresovali výzvu starostom mestských častí a primátorovi Bratislavy, v ktorej apelovali na zastavenie tohto veľmi negatívneho trendu. Táto aktivita bola súčasťou celoslovenskej Štafety Rio 2016, ktorú organizoval SOV.

K pravidelným podporným aktivitám OK Bratislava patria
 podujatia v Športovej hale Elán, na ktorých Mária Mračnováodovzdáva účastníkom z radov žiakov diplomy, medaily, tričká a mnohé suveníry. Pútavé „olympijské súťaže“ organizuje vedenie MŠ na Strečnianskej ulici. Klub tam zastupuje nielen jeho predsedníčka, ale aj olympionik v športovej gymnastike Samuel Piasecký. Medzi ďalšie veľmi aktívne školy, s ktorými OK Bratislava spolupracuje, patria napríklad Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici a ZŠ s MŠ na Kalinčiakovej ulici, ktorá už niekoľko rokov organizuje hlavne v rámci osláv Olympijského dňa vedomostné súťaže, detské olympiády a besedy s osobnosťami spojenými so Pohľad na účastníkov zasadnutia OK Bratislava. FOTO JÁN SÚKUPšportom (umelcami, rozhlasovými reportérmi a pod.).

V pláne činnosti OK Bratislava na budúci rok sú tradičné aktivity – vedomostné, výtvarné aj literárne súťaže, Olympijský deň, dvakrát do týždňa cvičenia na ZŠ Riazanská v rámci priojektu
 Vykročte za zdravím, ale aj nový projekt Šport a finančná gramotnosť (bude sa realizovať na ZŠ s MŠ Kalinčiakova), pri ktorom si so žiakmi na uvedenú tému pohovorí aj triatlonový olympionik Richard Varga. OK Bratislava bude participovať aj na projekte Nadácie ČSOV Spojme sa pre dobrú vec, pre zdravie našich detí, či na projekte Broker Servis Group Vianočný beh pre euro deťom, zameranom na pomoc postihnutým deťom. OK Bratislava sa naďalej bude podieľať aj na projekte rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova Obnova studničiek na KolibeKlub plánuje aj obnovenie v minulosti úspešného projektu Cvičenie dôchodcov s deťmi.

http://www.milujemsport.olympic.sk/images/print.png

  Autor: OK Bratislava

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

 

OLYMPIJSKÝ KLUB NOVÉ ZÁMKY OSLAVOVAL DVADSAŤROČNICU

NOVÉ ZÁMKY 30. októbra (gul) – Olympijský klub (OK) Nové Zámky si v tomto období pripomína 20. výročie svojho ustanovenia. Oslava dvadsaťročnice sa uskutočnila v piatok 27. októbra na pôde Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Zúčastnil sa na nej primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein, viceprezident Slovenského olympijského výboru (SOV) pre olympizmus Zdenko Kríž, predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny, čestná členka a bývalá dlhoročná podpredsedníčka SOV Mária Mračnová, olympionici z regiónuJúlius Ivan a Štefan Malík, ako aj ďalší významní predstavitelia športového života v regióne ako aj na Slovensku.
 

Predseda OK Nové Zámky Peter Rácek s plaketou OK Bratislava k 20. výročiu novozámockého klubu, ktorú mu odovzdala šéfka OK Bratislava a čestná členka SOV Mária Mračnová. FOTO ROMAN GULIŠOlympijský klub Nové Zámky vznikol na jeseň 1997.Myšlienka sa zrodila v hlavách troch športových nadšencov Jozefa Mesiarkina, Jozefa Hatalu a Petra Ráceka, ktorí sa stretli na jednom podujatí. Dohodli sa, že podľa vzoru tuctu predchádzajúcich OK na Slovensku založia olympijský klub aj v tomto regióne. V okrese Nové Zámky sú tri mestá, a tak sa k zakladateľom OKpridali ďalší priaznivci športu zo Štúrova a Šurian. V júni 1997 obdržali Novozámčania od podpredsedníčky SOV Márie Mračnovej list s oznámením, že zasadnutie olympijských klubov Slovenska v Lučenci 13. júna 1997 odsúhlasilo utvorenie nového OK v Nových Zámkoch ako 13. v poradí
 

Činnosť OK Nové Zámky zhrnul v prejave jeho predseda Peter Rácek. Konštatoval, že nosnými akciami klubu boli vedomostné súťaže o olympizme, besedy s olympionikmi alebo predstaviteľmi športov a rôzne športové podujatia. Za dlhoročnú aktívnu prácu sa klubu poďakoval primátor mesta Otokar Klein. Uznanie si OK Nové Zámky vyslúžil aj od predsedu Združenia olympijských klubov SR (v súčasnosti ich už je 21) Ivana Čierneho, ktorý poukázal na potrebu rozširovania členskej základne klubu napríklad formou kolektívneho členstva športových klubov či škôl. 
 

OK Nové Zámky ocenil troch svojich členov za ich dlhoročnú aktívnu prácu: Jozefa Hatalu, Pavla Sáraza a in memoriam bývalého predsedu klubu Jozefa Mesiarkina.

https://www.milujemsport.olympic.sk/images/print.png

  Autor: Roman Guliš

 

                            

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

TOPlist